Päivi ja Ari kirjad

Päivi ja Ari perekond USA-s

oktoober 2007 2.kiri

Tere kõik kallid sõbrad!

Meil on hästi huvitav aeg olnud. Nüüdseks oleme jõudnud juba 8 nädalat koolis käia. Aeg läheb hirmus kiiresti. Nädal tagasi olid eksamid ja järgmisel esmaspäeval algab uus veerand. Õppeaineteks on usk, palve, võidmine, evangeeliumi kuulutamine, vaimulik kasv, autoriteetsus ning alandlikkus. Nii palju head õpetust! […]

Sõna Jumalalt Eesti kristlastele 05.06.2005

Sõna, mille sai Kristel Ojasaar 5. juunil 2005 Eesti kristlaste jaoks:

Sõna Issandalt, mille sain 5. juunil 2005 palves olles. Nagu mina oma vaimus aru sain, on see sõna Jumala rahvale. Loodan, et teie, kes seda loete, saate õnnistatud nagu minagi sain, kuigi Issanda hääl kõneleb meiega juba üsna valjult!

Teil on nii kiire kõigil. Ei ole ühtki, kes võtaks aega Minu jaoks, kes oleks nõus kogu oma aja Mulle pühendama. Kas te tõesti tahate hukkuda? […]

Sõna Jumalalt Eesti kogudustele 20.01.2005

Sõna,mille sai Kristel Ojasaar 20. jaanuaril 2005 eesti koguduste jaoks:

Minu Kogudus, Minu rahvas, kuulge, mida ütleb teie Jumal, Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal, Iisraeli Püha. Mina, kes Ma olen loonud Taevad ja Maa ja kõik, mis selle peal on, Mina, kes Ma olen sind sinu ema ihus valmistanud ja siia Maa peale kutsunud kindla eesmärgi ja plaaniga. Ma olen andnud sulle oma annid , igaühele Minu oma südame ja tahte järgi. […]

Sõna Jumalalt Pärnu Kristlikule Vabakogudusele

„Minu kohtud on tulemas selle maa peale. Valmistage oma südamed, puhastage ja pühitsege ennast Minule – Taeva ja Maa Loojale. Jätke oma kiirustamine, nüüd on aeg tõsta oma silmad Minu poole ja otsida Mind kõigest oma südamest, siis saab Minu valgus paista maailmale nii, nagu Mina seda tahan. Minu tahe on kasutada teid igaühte, kuid ainult sina ise saad öelda „Siin ma olen Jumal, kasuta mind!“. […]

Prohvetlikud sõnumid

Larry Miningeri sõnum 24.11.2002:

Ärge lõpetage ühtegi koosolekut liikumata Pühas Vaimus! Inimesed võib jutlustades surnuks jutlustada, aga Vaim toob elu. Küsimus on, mida Püha Vaim on tegemas. Vaim on kogu aeg liikumas, Jumal räägib kogu aeg. Sellesse tuleb lihtsalt astuda. Kui kogudus hakkab seda praktiseerima, muudab see radikaalselt koguduse elu. […]