Pornograafia ja Piibel

Kuigi pornograafiat pole otseselt Pühakirjas mainitud, on selle printsiip ikkagi seal (ebapuhta vaatamine/lugemine).

  • Matteuse 5:28 “Aga mina ütlen teile, et igaüks, kes naise peale vaatab teda himustades, on juba abielu rikkunud temaga oma südames.
  • Laulud 101:3 “Ei ma sea oma silma ette tühje asju.
  • Filiplastele 4:7,8 “Hoiab meie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses… Mis on vooruslik… mis on aus…  sellele mõtelge.

Sõna “pornograafia” tuleb kreeka keelsetest sõnadest porneia, porneuo ja porne. Porneia’t tõlgitakse Piibli King James versioonis “hooruseks” (Matteuse 5:32, Johannese 8:41, Roomlastele 1:29, 1.Korintlastele 6:9,13,18, Galaatlastele 5:19, Ilmutuse 19:2, jne).
Porneuo on verb “hoorusega tegelema” nagu on kirjas 1.Korintlastele 6:18. Porne on tõlgitud sõnaks “hoor” Matteuse 21:31-32, 1.Korintlastele 6:15 ja Ilmutuse 17:5.

  • Efeslastele 5:5 “Sest seda te teate tunnetades, et mitte ühelgi hoorajal ega ropul ega ahnel, kuna ta on ebajumala ori, ei ole pärandit Kristuse ja Jumala riigis.
  • 1.Timoteosele 1:10 “Hoorajaile, poisipilastajaile, inimesemüüjaile, valelikele, valevandujaile ja kõigele muule, mis käib õige õpetuse vastu.
  • Heebrealastele 13:4 “Abielu olgu igapidi au sees ja abieluvoodi rüvetamata! Sest Jumal nuhtleb hoorajaid ja abielurikkujaid.
  • Ilmutuse 21:8 “Aga argade ja uskmatute ja jälkide ja tapjate ja hoorajate ja nõidade ja ebajumalateenijate ja kõigi valelike osa on tule ja väävliga põlevas järves! See on teine surm.
  • Ilmutuse 22:15 “Väljaspool on koerad ja nõiad ja hoorajad ja tapjad ja ebajumalateenijad ja kõik, kes valet armastavad ja teevad.

Paljud lõbujanulised patud leiavad aset pimedas, salajas, kuid mitte ükski asi pole peidus Jumala eest.

  • Heebrealastele 4:13 “Ja ükski loodu ei ole temale nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees; ja temale tuleb meil aru anda.”
  • 4.Moosese 32:23 “Aga kui te ei tee nõnda, vaata, siis te teete pattu Jehoova vastu ja saate tunda oma karistust, mis teid tabab!

Kõige tõsisem kui teised patud? Pornograafia paistab olevat veel rüvedam kui teised kurjad teod.

  • 1.Korintlastele 6:18 “Põgenege hooruse eest! Iga patt, mida inimene iganes teeb, on väljaspool ihu, aga kes hoorab, teeb pattu omaenese ihu vastu.
  • 1.Korintlastele 6:18-20 “Põgenege hooruse eest! Iga patt, mida inimene iganes teeb, on väljaspool ihu, aga kes hoorab, teeb pattu omaenese ihu vastu. Või te ei tea, et teie ihu on teie sees oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ja et te ei ole iseeneste omad? Sest te olete kalli hinnaga ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus!

“Ma ainult korraks vaatasin”? Mõned hakkaksid vaidlema, et palja inimese keha vaatamine pole kuritegu. Jumal tegi selle ilusaks ja Aadam ning Eeva olid alasti Eedeni Aias. Siiski oli nõnda enne patu sisenemist maailma.
Silm on hinge peegel”, öeldakse. Mida me vaatame, mõjutab meid vaimselt – ja põhjustab meie elus patustamise. Taavet “NÄGI” alasti naist enne ideed temaga patustada. Jeesus ütles, et kui mees “vaatab naist himustavalt, siis ta on sooritanud abielurikkumise juba oma südames” jne. Patt leiab aset juba enne teo sooritamist.Pühakiri annab palju näiteid meestest, kes on sattunud naiseliku ilu köidikutesse. Sekem nägi naist enne kui ta teda vägistas. Taavet nägi naist pesemas enne kui ta temaga seksis. Juuda nägi hoora enne temaga seksimist. Sama oli ka teiste meestega Piiblis.

  • 1 Moosese 34:2 “Aga maa vürst, hiivlase Hamori poeg Sekem NÄGI TEDA, võttis tema, magas ta juures ja naeris ta ära.
  • 2 Saamueli 11:2-5 “Ja ühel õhtul, kui Taavet oli tõusnud voodist ja kõndis kuningakoja katusel, NÄGI ta katuselt üht NAIST ennast PESEVAT; ja naine oli väga ilus. Kui Taavet läkitas naise kohta teateid pärima, siis üteldi: “Eks see ole Batseba, Eliami tütar, hetiit Uurija naine?” Siis Taavet läkitas käskjalad ja laskis tema tuua. Ja kui ta tuli tema juure, siis ta magas tema juures… Ja naine sa käima peale; ta läkitas teatama Taavetile, üteldes: “Ma olen käima peal.
  • Matteuse 5:28 “Aga mina ütlen teile, et igaüks, kes naise peale VAATAB teda HIMUSTADES, on juba abielu rikkunud temaga oma südames.
  • 1 Moosese 38:2-3 “Ja Juuda NÄGI seal kaananlase, Suua nimelise mehe tütart, võttis selle ning heitis ta juure. Ja see sai käima peale ning tõi poja ilmale; ja pani sellele nimeks Oonan.
  • 1 Moosese 38:15-16 “Kui Juuda TEDA NÄGI, siis ta pidas teda hooraks, sest ta oli oma näo kinni katnud. Ja ta pöördus teelt tema poole ning ütles: “Lase ma heidan su juure!” Sest ta ei teadnud, et see oli tema minia. Aga too vastas: “Mis sa mulle annad, kui sa heidad mu juure?
  • Kohtumõistjate 16:1 “Siis Simson läks Assasse, nägi seal üht hooranaist ja läks selle juure.
  • Kohtumõistjate 14:2-3 “Ta tuli üles ja jutustas oma isale ja emale ning ütles: “Ma NÄGIN Timnas  üht naist vilistide tütarde hulgast; võtke ta nüüd mulle naiseks!” Tema isa, samuti ta ema, küsis temalt: “Kas ei ole naist su vendade tütarde hulgas ja kogu mu rahva hulgas, et sa lähed naist võtma ümberlõikamata vilistide hulgast?” Aga Simson vastas oma isale: “Võta ta mulle, sest TEMA ON MINU SILMIS SEE ÕIGE!

Visuaalne stimuleerimine on enam levinud meeste kui naiste seas. Siiski, Piiblis on ainult üks kirjakoht naisest, kes VAATAS himustavalt meesterahvast.

  • 1 Moosese 39:7-12 “Nende asjaolude tõttu sündis, et ta isanda naine Joosepile silma heitis ja ütles: “Maga mu juures!” Aga ta keeldus ja ütles oma isanda naisele: “Vaata, mu isand ise ei tea, mis kojas on, ja kõik, mis tal on, ta on annud minu kätte. Ei ole ükski selles kojas suurem mind ja tema ei ole  mulle keelanud midagi muud kui sind, sest sa oled tema naine. Kuidas tohiksin siis teha seda suurt kurja ja pattu oma Jumala vastu?” Ja kuigi naine rääkis Joosepile iga päev, ei kuulanud see teda, et ta magaks ta kõrval ja oleks ta juures. Aga ühel päeval, kui Joosep tuli koju oma toimetusi tegema ja ühtki inimest pererahvast ei olnud kodus, ta haaras kinni tema kuuest, üteldes: “Maga minu juures!” Aga Joosep jättis oma kuue tema kätte, põgenes ja läks õue.

Kuidas on võimalik saada jagu porno-sõltuvusest? Anda ruumi himustavatele ihadele, on märk vaimsest nõrkusest. Efeslastele 6 ütleb meile, et kaitserüü tuleb selga panna, et olla “tugev” vaimsetes lahingutes. Kui sa tahad saada lahingus lüüa, siis ära mine keset miinivälja tantsima. Endised alkohoolikud ei jõlgu ringi baarides. Täida see vaba aeg positiivsete tegevustega: loe raamatut, laula laule, helista sõpradele, külasta vanadekodu, palveta. Nagu ütlus käib: “Tegevusetus on kuradi teenimine.” Eriti kristlased ei tohiks harjutada selliseid patte, kuna meie vastu hoitakse rangemaid standardeid.

  • 1 Peetruse 4:17 “Sest aeg on kohtul alata Jumala kojast.
  • Luuka 12:48 “Sest kellele on palju (valgus) antud, sellelt nõutakse palju (vastutust).

Kas on võimalik saada sellest patust lahti?

Olla kiusatustes pole patt (isegi Jeesus oli kiusatustes) – kuid sellele järele andes või seda otsides, on kindlalt seda.

 

Diane Dew

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga