Mis on Katsumuste Aeg?

Mis on Katsumuste Aeg? Mis on 21 kohtumõistmise eesmärki Katsumuste Ajas?

Ajaloo kohutavam periood saab olema kõige hirmuäratavam, millist maailm pole kunagi näinud – seitse aastat lõppematut pommitamist. Keset seda tulist kohut saab olema vähe kahetsuse väljendusi: südamed ei kaldu patukahetsuse poole, ainult vähesed otsivad andestust mõrvade, narkosõltuvuse, hooramise või varguste pärast (Ilmutuse 9:21). Katsumuste Aeg ja katkematu Jumala kohus hukutavad inimkonna nende inimeste sooritatud pattude pärast. See saab olema aeg, mil laialt levib Piibli tõe eitamine, moraalne kaos, spiritismi levik, tagakiusamine, katk ja maavärinad. Olgu see nii kohutav kui on, Jumalal on 3 põhjust selle ajajärgu jaoks:

1. Päästa ja lubada paljudel juutidel siseneda milleeniumi, et kogeda Jumala seadustega ettenähtud kuningriigi lubaduse täitumist Iisraelile.

2. Päästa hulk rahvaid, kes siis asustavad tuhande aastast kuningriiki.

3. Valada välja kohut uskmatutele rahvustele ja inimkonnale. Viimased 42 kuud või 3,5 aastat saavad olema nii kohutavad, et seda kutsutakse Suureks Viletsuseks (Ilmutuse 7:14). On olemas hea seletus miks Katsumuste Aja esimene pool on rohkem rahulikum. Jeesus Kristus – Rahuprints saabub peagi. Saatan, suur vastuhakkaja ja ülim pettur ehk Antikristus esitab ennast kui rahu toovat Messiat. Ta mitte ainult ei tee ennast teatavaks rahvastele, vaid ta võetakse ülemaailmselt omaks. Saatan siseneb inimese kehasse ja hakkab ennast Jumalaks nimetama (2. Tessalooniklastele 2:4). See Antikristus saab prominendiks ja väekandjaks, mil ta esitab “rahuprogrammi” rahvastele (Taanieli 11:21-24). Lepingud sõlmitakse ja kinnitatakse (Taanieli 9:27).

Selle 7-aastase perioodi keskel ei austa Antikristus enam oma lepinguid ja teeb viimased 42 kuud maailma ajaloo kõige verisemaks perioodiks, mil ta austab kindluste jumalat (Taanieli 11:38). Suur Viletsus saab olema võrdlematu kohtu aeg (Taanieli 12:1 Joel 2:2, Matteuse 24:21). Kokku langeb maa peale 21 kohtuotsust. Need saavad moodustama kolm seeriat, igaühes seitse kohut ja neid kirjeldatakse kui pitseri, pasuna ja kausi kohtuostuseid (Ilmutuse peatükid 6, 8, 9, 11, 15, 16). See saab olema Jaakobi ahastuse aeg. Ilmutuse 8:7 ja 9:18 avalikustavad selgelt tulekohut Katsumuste Ajal. Seda kajastab ka Laulud 97:3, Jesaja 66:15, Hesekiel 21:37, Sefanja 1:18, Malakia 3:19 jt kirjakohad Piiblis. Nii Vana kui Uus Testament mõlemad on ühel meelel tulevase, nähtavasti tuumasõja holokausti (Ilmutuse 8:7; 9:18) suhtes. Pühakiri lubab samuti ühehäälselt, et Kogudus evakueeritakse ajaks, mil Katsumuste Aeg algab.

Millised Katsumuste Aja kohtumõistmised on spetsiifiliselt mainitud Piiblis? Kui drastilised need on?

Sõna kohtumõistmine on hirmuäratav sõna. See räägib lõplikusest – nõnda kui maapealse protsessi kohtunik edastab kohtuotsuse kohtualusele kohtus. Kohus on osutav periood, mil aeg on otsa saanud. Vaimses kontekstis tähendab see seda, et päevad ja tunnid pole enam inimese poolel, kes salgab Jumala ja keeldub vastu võtmast Tema Poega, Jeesust Kristust Päästjana. Heites pilgu tänapäeval toimuvatele sündmustele maailmas, pole mingisugust kahtlust, et läheneme sellele viimasele kohtu ajastule. Märgid on meie silme ees kui oskame õigesti vaadata.

Siiski on teised kriitilised kohtumõistmised mis esinevad enne kohut kuni kohtuaja lõpuni. Vaatame õige neid.

1. Usklike pattude kohus. “Ilma verd valamata ei ole andeksandmist” pattudest (Heebrealastele 9:22). Rohkem kui 1900 aastat tagasi tuli Kristus taeva hiilgusest et jagada Oma verd maailma jumalatutele patustele. Ta ei surnud Oma pattudest kuna Tema ei teadnud pattu, kuid sai patuks meie eest (2.Korintlastele 5:21). Läbi Tema asendamatu surma, surres inimkonna heaks. Kõik kes võtavad vastu selle Kristuse, saavad mineviku, oleviku ja tuleviku patuplekid andestatud ja unustatud (Heebrealastele 8:12). “Jeesuse Kristuse, Tema Poja veri puhastab meid kõigest patust.” (1.Johannese 1:7, vaata ka Tiituse 3:5 ja Roomlastele 8:1).

2. Usklike teenistuse kohus. Uskliku eluajal tehtud tööd leiavad kajastamist kohtujärje ees (2.Korintlastele 5:10). Mõned kristlased ei võta seda kohut tõsiselt. Siiski nii teha on keelduda elust vastavalt Jumala plaanile. Kristlase elu üle peetakse kohut ja Jumala kohutotsust ei tohiks kergelt võtta. Kui keegi kukub läbi Jumala uurivast kohtust, ei saa ta krooni mida asetada Kristuse ette Tema trooni juures (Ilmutuse 4:10-11).

3. Iisraeli kohus. Maailma armeed kogunevad Lähis-Idas, mille sihtpunktiks saab olema Iisrael (Sakarja 14:2, Hesekiel 38, 39). See verine laastamise periood saab olema Jaakobi ahastuse ajaks (Jeremija 30:7). Katsumuste perioodi ajal satub kogu maailm kohtu alla. Üks kolmest hävitatakse tules ja üks pool kogu inimeste hulgast sureb sellel ajal (Ilmutuse 6:8, 9:18). Arvukalt kirjakohti kirjeldavad seda aega kui maa kõige kohutavamat momenti (Jeremija 30:7, Taanieli 12:1, Joel 2:2). Jeesus ütles: “Sest siis tuleb suur viletsus mille sarnast ei ole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani ega tulegi.” (Matteuse 24:21). Nende reageering põhjustab neid pattu kahetsema ja tunnistama Jeesust Messiaks.

4. Kohus rahvuste üle. Matteuse 25 maalib pildi Kristuse tagasitulekust siia maale. See ilmneb Ilmutuse 19:11-16 kui Kristus naaseb kuningate Kuningana ja isandate Isandana. Pärast Armageddonit ja enne kui Ta rajab Oma tuhandeaastase kuningriigi maa peale (Ilmutuse 20:4) – Kristus puhastab maa mässajatest. “Talle” rahvad aga kutsutakse kuningriiki (tuhandeaastasesse) koos “vendade” – juutidega. Sikud – need kes kohtlesid juute valesti ja hülgasid Kristuse – heidetakse tulejärve (Matteuse 25:41, 46).

 

Dr. Jack Van Impe

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga