IMMAANUEL – Jumal meiega

Ennäe, neitsi saab käima peale ning toob poja ilmale ja temale peab pandama nimeks IMMAANUEL, see on meie keeli: JUMAL MEIEGA. (Matteuse 1:23)

Peaaegu 2000 aastat tagasi ühel rohuväljal Petlema linnast väljas valvas grupp lambakarjaseid oma karja tähti täis taeva all. Õhtuvaikuses karjatasid mehed lambaid nagu nende isad olid neile õpetanud. Sellel õhtul need Iisraeli karjased olid esimesed tunnistajad Jumala tõotuse täitumisest inimeste jaoks. Nüüd sajandeid hiljem sina ja mina naudime ülikülluslikku elu kuna Jeesus tahtis tulla maa peale ja elada meie seas. Veel kord me valmistume tähistama suurimat Andi mis kunagi on antud inimkonnale – Jumala Poega kes maksis meie pattude eest.

Jumal ei pidanud andma Oma Poega meile. Pärast Aadama langemist oleks võinud Jumal öelda: “Nii, ta kukkus läbi. Aadam ajas kõik sassi. Ma lihtsalt teen teise maailma ja alustan uuesti uue inimesega.” Kuid Jumal ei öelnud seda. Pühakiri ütleb: “Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta andis oma ainusündinud Poja, et kes iganes Temasse usub ei saaks hukka, vaid et tal oleks igavene elu” (Johannese 3:16). Jah, Aadam tegi pattu. Tema ja ta naine kuulasid Jumala asemel madu. Nad mõlemad lahutati Jumalast ja imelisest elust, mille Ta oli neile loonud. Ent Jumal armastas meest ja naist nii palju et ei jätnud neid sellesse seisukorda. Olles veel Eedeni Aias, pani Jumal oma plaani liikvele et vabastada inimkond kuradi haardest. Ta ütles Saatanale: “…ja ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad” (1. Moosese 3:15).

Samm sammu haaval, sajand sajandi haaval tegi Jumal teoks Oma plaani et vabastada inimene. Ta töötas läbi Aabrahami, Iisaku, Jaakobi, Joosepi, Moosese, Taaveti ja paljude teiste et tuua esile Tema tahe maa peal. Jumal ütles prohvet Jesaja kaudu: “…Ennäe, neitsi saab käima peale ja toob poja ilmale ning paneb temale nimeks Immaanuel” (Jesaja 7:14). Nagu Matteus meile hiljem ütles, Immaanuel tähendab Jumal meiega. Jumal oli uuesti oma inimestega nagu Ta oli seda Eedeni Aias.

Lõpuks kõik rännakud, lahingud, raskused ja prohvetlused jõudisd lõpp-punkti ühel vaiksel ööl Petlemmas. Issanda ingel ütles karjustele: “Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kõigele rahvale: sest teile on täna Taaveti linnas sündinud Õnnistegija, kes on Issand Kristus!” (Luuka 2:10,11). Messias oli tulnud! See Üks, kes on võitud Jumala poolt, et vabastada oma rahvas ja kogu inimkond Saatana väe käest, mis siin valitses!

Ent Jumala plaan lunastada oma langenud inimesed polnud päris lõpule viidud. 33 aastat hiljem Petlemmas sündinud beebi oli saanud meheks ja viis lõpule oma Taevase Isa poolt antud ülesande. Ta laskis ennas mõnitada, enda peale sülitada ja end surmata. Ta naelutati ristipuu külge Kolgata mäel Jeruusalemma külje all. Ta jagas oma patuta verd meie pattude eest maksmiseks. Ta maksis hinna mida meie poleks suutnud maksta!

Tema järgijad võtsid Ta moonutatud keha ristilt alla ja asetasid hauda. Kuid lugu ei lõppenud seal! Jumala plaan polnud ikka veel lõpetatud!Kolm päeva hiljem tõusis Jeesus surnuist üles! Haud ei suutnud Teda kinni hoida. Saatan oli muljunud Jeesuse kanda kuid Jeesus lömastas mao pea! Ta võttis ära Saatana mõjuvõimu inimeste üle. Nagu Paulus kirjutas: “… Ta riisus ülemustelt ja võimudelt relvad ning tegi nad avaliku pilke alusteks, võidutsedes nende üle Kristuses.” (Koloslastele 2:15).

 

Kenneth Hagin Jr.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga