Sõna Jumalalt Eesti kristlastele 05.06.2005

Sõna, mille sai Kristel Ojasaar 5. juunil 2005 Eesti kristlaste jaoks:

Sõna Issandalt, mille sain 5. juunil 2005 palves olles. Nagu mina oma vaimus aru sain, on see sõna Jumala rahvale. Loodan, et teie, kes seda loete, saate õnnistatud nagu minagi sain, kuigi Issanda hääl kõneleb meiega juba üsna valjult!

Teil on nii kiire kõigil. Ei ole ühtki, kes võtaks aega Minu jaoks, kes oleks nõus kogu oma aja Mulle pühendama. Kas te tõesti tahate hukkuda? Te loodate Minu armu peale. Jah, Ma olen tõesti armuline Jumal, kuid te ei või igavesti Mind proovile panna. Te olete ülbed ja uhked omaeneste südametes ja te ise ei teagi seda. Kas sa arvad, et Mina, Taeva ja Maa Looja, olen sinu teenija! Kas sa arvad, et Ma peaksin tegema seda, mida sina tahad või rääkima sinuga, kui sinul juhtub olema aega kuulata Mind? Ma olen pikka aega seda talunud ja Ma olen teile rääkinud neil vähestel hetkedel, kui te olete olnud valmis Mind kuulama, kuid nüüd see karikas hakkab täis saama. Ma ei ole loonud inimest selleks, et tema ütleks, mida Mina pean tegema, vaid et ta kuulaks, mis Mina räägin ja siis armastusest Minu, oma Jumala vastu, teeks selle järele.
Need inimesed, kellest Ma rääkisin Pühakirjas, kes Minu nimel tegid vägevaid tegusid ja rääkisid „Issand, Issand”, kuid siiski jäid Minu ukse taha, sest nad teadsid küll Minu nime, kuid ei tundnud Mind ennast – see on võrdpilt praegusest ajast ja olukorrast Minu Ihu keskel. On palju neid, kes tunnevad Minu nime ja teevad vägevaid tegusid ja inimesed vaatavad imetledes nende peale, kuid paljud neist ei tunne Mind ennast üldse ja Mina ei tunne neid, ütleb Issand.
Täna, täna Ma räägin veel oma armastuses, et sind panna kuulama Mu häält, et võita sinu tähelepanu. Ära siis paaduta oma südant, vaid võta kuulda Mu häält ja paranda meelt, sest kui sa ei kuula, Ma hakkan rääkima oma rahvaga vihas! Ja sedagi Ma teen oma armastuse pärast teie vastu, et te ei peaks hukkuma koos maailmaga.
Tule siis Minu ette , Mu laps, ja lase Minul sind puhastada kõigest patust, mis sind nii hõlpsasti takerdab, et sa võiksid käia vabana Mu palge ees ja oleksid tõeliseks valguseks selles maailmas. Alles siis, kui sa oled nõus kõik andma Minule, oma Issandale, ja loobuma kõigest, mis on „sinu oma”, võib Minu Elu ja Vägi saada ilmsiks sinu sees. Ole siis hoolas ja pane tähele, mis Ma täna räägin, palu iga päev värsket mannat Minu käest, sest inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust ja kui sa seda taevast toitu ei saa, siis sa jääd nõrgaks ja mõne aja pärast sa sured vaimselt.
Kuid täna on päästepäev. Täna on see päev, kui Mina hüüan sind, Mu rahvas:” Pöördu Mu poole kõigest oma südamest, kõigest oma hingest, kogu oma jõuga, otsima Mind ja elama Minule, oma Issandale!”
See on Minu parim sinu jaoks, Mu kallis. Ma tahan ennast ilmutada sulle, kuid Ma ei tee oma eluaset patu keskele. Ma olen Püha Jumal. Puhasta oma koda, oma süda kõigest, mis ei austa Minu nime, tee Minule ruumi oma südames ja oma elus ja sa saad nägema imestusega, kuidas see valgus, mille Ma lasen su seest välja paista, muudab nii sinu enda, kui ka neid, kes sind ümbritsevad!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga