16. okt. 2012

Kogudus

Eesmärk.

Koguduse eesmärk on kasvatada üles kõik liikmed Kristuse sarnasele küpsusele armastuses (Ef 4:11-16), aidata neil leida oma koht Jumala suures plaanis, et teenida kogudust ja maailma. Kogudus, mis on avatud kõigile, et võtta vastu kõik, kes soovivad tähendusrikast suhet Jumala ja teistega, kasvada oma võimes võtta vastu ja teenida abivajajaid oma linnas, maakonnas ja kaugemal.

Missioon.

Valgustada inimestele teed Taevase Isa armujärjele (Mt 5:15-16).

Jõuda kadunuteni Heade Sõnumitega Kristusest oma linnas, maakonnas ja kaugemal ning seda praktiliselt demonstreerida (Mk 16:17-18).

Kasvatada üles kõik liikmed Kristuse-sarnasele küpsusele armastuses ja aidata neil leida oma koht Jumala suures plaanis, et teenida kogudust ja maailma (Mt 28:18-20 ja Ef 4:11-16).

Teadvustada inimestele tõsiasja, et elu ja kõik selle nii isiklikud, kui ka ühiskondlikud valdkonnad on määratletud Jumala Sõna ehk Piibligaga ja toimivad selle lausel (2Tm 3:16 ja Kl 1:15-17).

Olla selleks palvekojaks, kellest Jeesus räägib evangeeliumides (Mk 11:17, Js 56).

Visioon.

Jagada Jumala armastuse ja lootuse sõnumit lootusetute ja meeleheitlike olukordade jaoks maale ning küladesse, kusjuures  mitte ainult  suusõnaliselt vaid ka riide jm. praktilise abi näol. Oleme saanud selleks  Piibellikud tõotused, et  Jumal teeb  kõrbegi teed ja tühjale maale jõed (Ps 107:35-38Js 43:18-21), mis on lahenduseks olukorrale Eesti maakohtades.

Pärnu  Kristliku  Missioonikeskuse kaudu teostada kristlikku hoolekannet  (riideabi, noortetöö, naisalkohoolikud, heidiklapsed, vanurid, samuti misjonäride toetamine ja väljasaatmine jne).

Näha lapsi imeliselt kasutatuna Jumala poolt vastavalt Ps 8: “Jumal  valmistab  väetimate ja  imikute suust  kiitva väe, et vait sundida vaenlast.” Lapsed meie ühiskonnas on kahjuks mitmel viisil ignoreeritud  ja  hüljatud  ning  sageli  ohverdatud oma mugavuse ja karjääri  altarile.  Neile  võibolla  antakse kätte  mänguasju, virtuaal-mänge jm, kuid harva saavad nad seda, mida nende vaim-inimesed tegelikult igatsevad: väärtusetunnet, sõprust ja tõelist armastust. Jumal on öelnud 1 Korintose kirjas, et Ta võtab nõdrad ja rumalad, et häbi teha “tarkadele”. Vana  Testamendi  viimane  tõotus on, et Jumal pöörab taas vanemate südamed laste poole ja laste südamed vanemate poole ja meil on hea meel olla osa sellest.

Pidada rahu, teha koostööd ja toetada teisi kristlikke kogudusi niipalju kui meist oleneb (1Kr 12:12-31, Fl 2:1-5, Rm 12:18, Kl 3:15).