30. okt. 2012

Kümnis

Kümnise toomisest.

Malaki 3:8-11 “Kas inimene tohib Jumalat röövida? Aga teie röövite mind ja ütlete: “Kuidas me sind röövime?” Kümnise ja tõstelõivuga. Olge needusega neetud, et teie, kogu rahvas, mind röövite! Tooge kõik kümnis täies mõõdus varaaita, et mu kojas oleks toitu, ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägede Issand. Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni. Ja ma sõitlen teie pärast rohutirtse, et need ei hävitaks teie põlluvilja, ja et teie viinapuu väljal ei jääks viljatuks, ütleb vägede Issand.”

Pane tähele, et kümnis ja tõstelõiv on eraldi annid. Teisisõnu, kui sa tood oma vabatahtliku annetuse, siis ei too sa kümnist. Kui sa ei too kümnist, siis röövid sa Jumalalt. Kümnis = 10 % sissetulekutest ja kuulub Jumalale. Ainult sinu sissetulekust saab teha väljaminekuid. Kui sul poleks tulu, poleks võimalik ka ühtki maksu/arvet maksta. Kõik kümnis täies mõõdus ei tähenda oma suva järgi välja mõeldud suurust. Kümnist ei tooda mingisugusest jäägist. Parem, kui sa siis üldse ei too kuna väga kahtlane on, kas taevaluugid sel juhul avanevad ja pettumus on kerge tulema. Terminite keeles tähendab 10% kogu sissetulekust 10% brutosissetulekust. Kui sa näed palgapäeval ainult seda osa oma sissetulekust, millest on juba tulumaks jne maha arvatud (neto), siis bruto suuruse kalkulaatori leiad SIIT. Kümnise toomine väljendab kõige madalamat usumõõtu. Kui sa õigel viisil kümnist ei too, siis on kahtlane, kas sa üleüldse Jumalat usaldad. Saa siis aru, mille taga su õnnistused on! Ohvriand ehk tõstelõiv on vabatahtlik, peaks olema eesmärgiga toodud ja olema kümnisest eraldi.

Oma kümnise saate tuua sularahalisel kujul otse koguduse raamatupidaja kätte, samuti saab niiviisi tuua tõstelõivu ehk ohvri. Seda viimast saab panna pühapäevasel teenistusel ohvri ülesvõtmise ajal ka korjanduskarpi. Kellele sobib paremini kümnise ja/või ohvri toomine sularahata meetodil, saab üle kanda:

Pärnu Kristlik Vabakogudus
EE06 101 0902 01902 2002 SEB Eesti Ühispank
EE39 220 0221 06791 4578 Swedpank
selgitusse kirjuta: ANNETUS Oma Nimi

NB! viitenumbrit pole vaja

Tulumaksuseaduse § 27 lõike 1 järgi võib residendist füüsiline isik maksustamisperioodi tulust maha arvata § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud maksustamisperioodil tehtud dokumentaalselt tõendatud kingitused ja annetused, välja arvatud kingituse ja annetusena osutatud teenused. Lõige 3 räägib meile seda et Lõikes 1 nimetatud kingitusi ja annetusi ei või maksustamisperioodi tulust maha arvata rohkem kui 5% maksumaksja sama maksustamisperioodi tulust, millest on tehtud 6. peatükis ja §-des 23-26 lubatud mahaarvamised. Pärnu Kristlik Vabakogudus on kantud vastavasse mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja ja deklareerib maksuametis mis isikutelt ja kui palju on annetusi saanud. Seda registreerimist saab teha kui maksta kümnis ja/või ohvriand kas otse koguduse raamtupidajale või ülekandega. Igal juhul mitte “umbisikuliselt”. Sellise tegevuse tulemusena on tuludeklaratsiooni esitamise ajal eeltäidetult juba näha, palju maksustatavast tulust võib maha arvata. Maksustatav summa väheneb ja seega ka makstud tulumaks osutub suuremaks ning maksuamet peaks ülemakstud osa teile tagastama. Loogiliselt võttes olete tagasi saadud summalt eelmise aasta jooksul juba kümnise maksnud. Seega ses küsimuses pole mõtet muret tunda 🙂