17. okt. 2012

Pääste


Pääste.


Sa võid olla teinud väga kohutavaid vigu oma elus. Vahest on mõningaid asju Sinu elus, mille puhul sa annaksid kõik, et see muutuks. Kuid sõber, ma garanteerin sulle, et kui Sa sured ilma Jeesuse Kristuseta siis see saab olema Sinu elu suurim viga! Kas on kunagi olnud ajahetk mil oled võtnud Jeesuse Kristuse oma isiklikuks Päästjaks? Kui ei, siis Sa oled teel põrgusse! Ära lase kellelgi ennast veenda et kui Sa sured, siis ei juhtu enam midagi! Piibel ütleb Heebrealastele 9:27Igale inimesele on ette määratud surra ja siis tuleb KOHUS.” Ilmutuse 20:15 ütleb: “Ja keda ei leita kirjas olevat Eluraamatus heidetakse TULE JÄRVE.” Kui sa pole kunagi Jeesust Kristust võtnud oma Päästjaks, langeta oma pea ja palu Issand Jeesus Kristusel sind päästa. Ära lükka seda sekunditki edasi! SEST MAAILM EI SUUDA SULLE PAKKUDA SEDA, MIDA PAKUB ISSAND JEESUS KRISTUS! Lihtne on saada päästetud …

1) Tunnista, et sa oled patune. “Nagu on kirjutatud, seal pole kedagi õiget, mitte kedagi.Roomlastele 3:10  “… sest kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma.Roomlastele 3:23.

2) Tunnista, et sa EI SUUDA ise ennast päästa. “Me kõik oleme saanud roojaseks ja kõik meie õigused on määrdunud riide sarnased.”   Jesaja 64:5Mitte õiguse tegude tõttu, mida me oleksime teinud, vaid tema halastust mööda  uuestisünni pesemise kaudu …Tiitusele 3:5.

3) Tunnista, et Jeesus Kristus suri ristil sinu pattude pärast. “Kes meie patud isa kandis üles ristipuule oma ihus…”  1.Peetruse 2:24…Temale, kes meid on armastanud ja meid on vabastanud meie pattudest oma verega.”  Ilmutuse 1:5.

4) Lihtsalt uskudes võtta Jeesus Kristus oma isiklikuks Päästjaks. “Aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lapsiks, kes usuvad  tema nimesse.Johannese 1:12Isandad, mis ma pean tegema, et ma õndsaks saaksin? Aga nemad ütlesid: Usu  Issandasse Jeesusesse, siis saad õndsaks sina ja su pere.”  Apostlite Teod 16:30,31. “Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et  kes iganes temasse usub ei saaks hukka, vaid et tal oleks igavene elu.”  Johannese  3:16.

KUIDAS SAADA PÄÄSTETUD?

Palveta see palve ja mõtle seda kogu oma südamest:

Issand Jeesus, ma tean, et ma olen patune ja olen teel hukatusse. Ma tänan sind, et sa surid minu eest Kolgatal. Ma tulen nüüd sinu juurde, Issand parimal viisil, mis ma tean ja palun, et sa mind päästaksid. Ma nüüd võtan sind vastu oma Päästjana. Jeesuse Kristuse Nimel, Aamen.

Kuidas me saame põgeneda, kui me hülgame suure päästmise?
Heebrealastele 2:3.