“Õige jääb elama usust” – Aarne Heide

igavene eluSest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele (Rm 1:16)

Inimesed kipuvad sageli igapäevaelus hõivatud olema ellujäämisega. See pole aga elu, mida Jumal meile pakkuda tahab. […]

“Üksmeelne kogudus” – Aarne Heide

Üksmeelne kogudusÜksmeele olulisusest kogudusesiseselt ja koguduste vaheliselt jutlustas tänasel armulauaga teenistusel pastor Aarne Heide.

Teenistuse sissejuhatuseks julgustas pastor kogudust Hs 47 põhjal andma end tervenisti Jumala hoolde. Sama kinnitas ülistuses tunnetuse sõna kaudu ka Mirjam. […]