“Usus me oleme vastu võetud” – Aarne Heide

usunÜsna raputaval ja mõtlema ärgitaval teemal usust jutlustas täna pastor Aarne Heide.

Kui Jumal räägib usust, siis ta mõtleb selle all usaldust ja osadust. Usu läbi oleme me vastu võetud Jumala lasteks. Me ei saa seda staatust välja teenida ga selleni jõudmiseks midagi tõestama. Hetkest, kui oleme otsustanud uskuda, oleme me Jumala lapsed ja Temaga osaduses. […]

“Õige jääb elama usust” – Aarne Heide

igavene eluSest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele (Rm 1:16)

Inimesed kipuvad sageli igapäevaelus hõivatud olema ellujäämisega. See pole aga elu, mida Jumal meile pakkuda tahab. […]

“Üksmeelne kogudus” – Aarne Heide

Üksmeelne kogudusÜksmeele olulisusest kogudusesiseselt ja koguduste vaheliselt jutlustas tänasel armulauaga teenistusel pastor Aarne Heide.

Teenistuse sissejuhatuseks julgustas pastor kogudust Hs 47 põhjal andma end tervenisti Jumala hoolde. Sama kinnitas ülistuses tunnetuse sõna kaudu ka Mirjam. […]

“Õpeta lapsele teed!” – Aarne Heide

Juhata teedMt 19:13-15
13 Siis toodi Jeesuse juurde lapsi, et ta paneks oma käed
nende peale ja palvetaks. Jüngrid sõitlesid toojaid.
14 Aga Jeesus ütles: „Laske lapsed olla ja ärge keelake
neid minu juurde tulemast, sest selliste päralt on taevariik!”
15 Ja ta pani oma käed laste peale. Ning läks sealt ära. […]

“Mõistlik usk” – Mart Metsala

tasakaalJumal soovib, et me armastaksime teda kogu oma südamega, kogu oma hingega, kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega (Mt 22:37, Mk 12:30, Lk 10:27). Meie usuelu peab olema tasakaalus, et kogudusest ei saaks hullumaja. Ohtudest, mis varitsevad iga kristlase elus, jutlustas Mart Metsala. […]