“Usus me oleme vastu võetud” – Aarne Heide

usunÜsna raputaval ja mõtlema ärgitaval teemal usust jutlustas täna pastor Aarne Heide.

Kui Jumal räägib usust, siis ta mõtleb selle all usaldust ja osadust. Usu läbi oleme me vastu võetud Jumala lasteks. Me ei saa seda staatust välja teenida ga selleni jõudmiseks midagi tõestama. Hetkest, kui oleme otsustanud uskuda, oleme me Jumala lapsed ja Temaga osaduses. […]

“Õige jääb elama usust” – Aarne Heide

igavene eluSest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele (Rm 1:16)

Inimesed kipuvad sageli igapäevaelus hõivatud olema ellujäämisega. See pole aga elu, mida Jumal meile pakkuda tahab. […]

“Ühe asja mees” – Aarne Heide

ühe asja mees“Ühte ma olen palunud Issandalt; seda ma üksnes nõuan, et ma saaksin asuda Issanda kojas kogu oma eluaja ning tähele panna Issanda leebust ja mõtiskleda tema templis.” (Ps 27:4)

Taavet oli “ühe asja mees” – ta soovis elada vaid Issandale. Et see võiks olla meiegi suhtumine, on meil tarvilik lasta Jumala Sõna endasse, et see võiks meid muuta ja hoida meie Jumala pildi selge ja puhtana. […]

“Üksmeelne kogudus” – Aarne Heide

Üksmeelne kogudusÜksmeele olulisusest kogudusesiseselt ja koguduste vaheliselt jutlustas tänasel armulauaga teenistusel pastor Aarne Heide.

Teenistuse sissejuhatuseks julgustas pastor kogudust Hs 47 põhjal andma end tervenisti Jumala hoolde. Sama kinnitas ülistuses tunnetuse sõna kaudu ka Mirjam. […]

“Mõistlik usk” – Mart Metsala

tasakaalJumal soovib, et me armastaksime teda kogu oma südamega, kogu oma hingega, kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega (Mt 22:37, Mk 12:30, Lk 10:27). Meie usuelu peab olema tasakaalus, et kogudusest ei saaks hullumaja. Ohtudest, mis varitsevad iga kristlase elus, jutlustas Mart Metsala. […]