“Usus me oleme vastu võetud” – Aarne Heide

usunÜsna raputaval ja mõtlema ärgitaval teemal usust jutlustas täna pastor Aarne Heide.

Kui Jumal räägib usust, siis ta mõtleb selle all usaldust ja osadust. Usu läbi oleme me vastu võetud Jumala lasteks. Me ei saa seda staatust välja teenida ga selleni jõudmiseks midagi tõestama. Hetkest, kui oleme otsustanud uskuda, oleme me Jumala lapsed ja Temaga osaduses. […]

“Õige jääb elama usust” – Aarne Heide

igavene eluSest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele (Rm 1:16)

Inimesed kipuvad sageli igapäevaelus hõivatud olema ellujäämisega. See pole aga elu, mida Jumal meile pakkuda tahab. […]

“Püha Vaimu kogemus” – Aarne Heide

dove“Ma tahan teie käest teada ainult seda, kas te saite Vaimu Seaduse tegude tõttu või ususõnumi kuulamise tõttu” (Gl 3:2)

Püha Vaimu kogemus on iga kristlase jaoks ülioluline. Püha Vaimu vägi on see, mis teeb meist Jeesuse tunnistajad nii kodus, külas, kui ilmamaa ääreni välja. (Ap 1:8) […]

“Ühe asja mees” – Aarne Heide

ühe asja mees“Ühte ma olen palunud Issandalt; seda ma üksnes nõuan, et ma saaksin asuda Issanda kojas kogu oma eluaja ning tähele panna Issanda leebust ja mõtiskleda tema templis.” (Ps 27:4)

Taavet oli “ühe asja mees” – ta soovis elada vaid Issandale. Et see võiks olla meiegi suhtumine, on meil tarvilik lasta Jumala Sõna endasse, et see võiks meid muuta ja hoida meie Jumala pildi selge ja puhtana. […]